FőoldalHivatalosÉletünkMúltunkSzabadidős helyszíneinkKapcsolatFelvételiElektronikus naplóÉtkezési digitnaplóFrankaBlog
Főoldal  Életünk  Tehetségműhely  NTP-MTTD-19-0149 projekt

NTP-MTTD-19-0149 projekt

NTP-MTTD-19-0149 pályázati program bemutatása 

Holdra vágyók természettudományos tehetséggondozó program” (NTP-MTTD-19-0149) 

A projekt megvalósítás időszaka: 2019.11.21-2020.12.20. 

Összes költsége: 1 450 000 Ft 

Pályázatban vállalt fő tevékenységÚj kezdeményezésű, legalább 30 órás, tanórán kívüli, a természettudományos és a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre. 

Célja a részt vevő tanulók több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése. 

Kiegészítő programtevékenység3 napos tehetséggondozó szaktábor és legalább 2 perces rövidfilm készítése a tehetséggondozó program bemutatásáról. 

A program megvalósítását lehetővé tették: 

NTP-MTTD-19-0149 projekt

NTP-MTTD-19-0149 projekt

NTP-MTTD-19-0149 projekt

Holdra vágyók természettudományos tehetséggondozó program” (NTP-MTTD-19-0149) 

Szakmai beszámoló 

A pályázati program lényege: 

Holdra vágyók projekt célja, hogy a jövőbeli emberi letelepedést lehetővé tevő holdbázis tervezésén keresztül a gyerekek kooperatív tanulási csoportokban dolgozva, a foglalkozás vezetője által kísérve, de önállóan kutassák az egyes részek, területek fizikai, kémiai és biológiai viselkedését; különösen figyelve a természettudományos gondolkodás menetének elmélyítésére. A gyerekek korban vegyes 3-4 fős csoportokban dolgoznak, hogy erősödjenek a szociális képességeik is. 

Program célcsoportja: 

A programba az iskolánkba járó 8., 9. és 10. évfolyamos diákokból válogattunk, akik még fakultációs órák, ill. pálya- választás előtt állnak. A Gardneri tehetségterületek közül a természeti, matematikai-logikai és interperszonális területen kiemelkedő és/vagy kreativitás és együttműködés mérésben jól teljesítő 35 fő diákokat hívtunk meg a program bemutatására. Diákjaink ennek alapján önkéntesen jelentkeztek a tehetséggondozó programban való részvételre. Első körben előzetes várakozásunkkal szemben csak 12-en jelentkeztek. Végül a tervezett 16 fő helyett 14 fővel tudtuk elindítani a programot. Iskola jellegéből adódóan, ők mind fiúk. Hatan tavasszal még általános iskolások. A vírus helyzet miatt őszre a létszám voltozott. Mivel egyeseknek (10 -> 11 évf.) fakultációs órák jöttekbe, a 9. évf. kezdőknek kötelezően választható szakkörök. Táborban 16 fővel sikerült elutazni, viszont a tél eleji digitális oktatás idejére lecsökkent a létszám. 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenység bemutatása: 

Program a tervezett módon indult. A digitális oktatásra való átállásig sikerült a tervezetteknek megfelelően megtartani foglalkozásainkat és a hozzájuk kapcsolódó lazító programjainkat, ahol játék révén próbáltuk erősíteni az egymásra figyelés, együttműködés képességeit. Program elejétől Microsoft Teams-OnNote alkalmazást használtuk a digitális jegyzetelésre, együttműködés, közös gondolkodás összefogására. 

Sikerült kétszer is a beszerzett távcsővel és a kamerával megfigyeléseket végezni a Holdon, illetve az ELTE-TTK-ra eljutnunk és Bérczi Szaniszló tanár úr vezetésével a Hold kőzetekkel ismerkedtünk. 

Hatodik alkalmat követően hirdették ki a digitális oktatás bevezetését. A kollégista gyerekeink haza költöztek és így az offline térbe tervezett, együttműködésre és közös játékokra alapuló foglalkozások felfüggesztésre kerültek. 

Ősszel a 3 napos tábor megszervezésével folytattuk a programot. Ennek során együttműködést, kommunikációt és önérvényesítést fejlesztettünk. 

Őszi digitális oktatás bevezetés előtt még kétszer tartottunk foglalkozást iskolánkban. A távoktatás bevezetésével a program befejezésének érdekében vegyes módszerre álltunk át. A hátralévő időszakban 3 alkalommal a helybeli, bejárós diákjaink bejöttek foglalkozásokra, akik meg távol, otthon voltak digitálisan a Teams adta lehetőségeket kihasználva kapcsolódtak be. Lazító programként, a játékok helyett ezen alkalmakkor maradt a közös pizzázás, azokkal, aki betudtak jönni iskolánkba. 

Foglalkozások időrendi sorrendben: 

Foglalkozás megnevezése

Foglalkozás időpontja   (dátum)

Tehetség jelöltek kiválasztása (5 osztály szűrése)

2020.01.17

Kiválasztottak tájékoztatása, önkéntes jelentkezések

2020.01.22-24.

Ismerjük meg a egymást és a Holdat

2020.02.17

A Hold fizikája

2020.02.21

Érdemes-e a Holdon bányászni?

2020.02.24

Hold földrajza

2020.02.28

Hold megfigyelése

2020.03.09

Rakéta meghajtás

2020. 03 13.

Háromnapos szaktábor

2020.09.18-20

Közlekedés a Holdon

2020.10.13

Hová építsünk?

2020.11.06

Életfeltételek megteremtése

2020.11.10

A levegő

2020.12.04

A víz és táplálék

2020.12.11

Pályázati célok megvalósulása a program során: 

A tavaszi időszakban, amikor még együtt tevékenykedhettek, közösen végezhettek megfigyeléseket, kísérletezhettek pl. a rakéta meghajtással, akkor még teljesült amit Piagettel együtt vallunk, hogy a tudás elsődleges forrása a tevékenység, a környezettel való interakció. A program végén, ősszel a digitális kapcsolattartás során már sokkal nehezebb volt a társaság motivációját, érdeklődését fenntartani. Ebben az időszakban sokkal inkább magukra maradtak a kutatások terén. Tavasszal még kiscsoportos munka télre egyéni kutató munkává alakult, ami már csapat felének nehezen ment, hogy otthon rávegye magát a digitális oktatás mellett még az elvállat témák kidolgozásának. A programban eredetileg tervezett három külső helyszínes laborfoglalkozásból csak egyet tudtuk megtartani. Sajnos ebben az időszakban pont a program élményszerűsége szenvedett csorbát, a közös tevékenység öröme, a közös lazító, csapatépítő játékok elmaradása a kisebb belső motivációval rendelkező diákoknál a témától való elszakadást jelentette. Így a tavasszal tervezett hat témakör kidolgozása nem valósult meg. A hatból négy tabló készült el a diákok által.  

A vírushelyzet adta előírások miatt az őszi táborba csak az egy osztályba tartozókkal utazhattunk el, így lényegében, akik a kutatómunkában részt vettek nem voltak a táborban. Így a program komplex volta is csorbát szenvedett, hiszen, akik a kutatómunkában dolgoztak, nem voltak ott a 3 napos tréningen, ahol a diákok kommunikációs, együttműködő és érdekérvényesítő képességüket fejlesztettük. 

A programba tavasszal két 11-es diákunkat próbáltuk bevonni, hogy segítsék az együttlétek szervevezését, a közös játékokat, segítve a csapatmunkát. Programot bemutató kisfilm is az ők és Steindl Ábel (10. évf) diákunk közreműködésükkel készült el. 

Programba bevont küldő szervezet: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Intézete dr. Bérczi Saniszló személyében vállalta több laborfoglalkozás megtartását. A vírus rendelkezések bevezetése előtt ezekből egy valósulhatott meg: a holdi kőzetek vizsgálata. Tervben volt az ELTE Kémia intézetének és a Pázmány Péter Tudomány Egyetem kutató esztergomi laborjának bevonása is, de ezekre a helyekre a karantén intézkedések miatt már nem juthattunk el. 

A program eredményeképpen létrejött tárgyiasult alkotások 

A Hold bázis megvalósíthatóságának vizsgálata során a foglalkozásokon érintett témákból terveztünk tabló sorozatot létrehozni. Ezekből négy készült el. A tablókon feldolgozott témák az alábbiak: épület helyének kiválasztási szempontjai, A sugárzások,holdi időjárás elleni védelem, oxigén és vízszükséglet biztosítása és működéshez szükséges energia biztosítása. A Tablókat a Canva webalkalmazással készítették a gyerekek. 

Háromnapos szaktábor bemutatása 

Szaktábor helyszíne Gánt, Fecskepalota, időpontja 2020. szeptember 18-20-ai hétvége. Két kisbusszal és egy személyautóval utaztunk a helyszínre. Megvalósító szakemberek Mayer Eszter, Edöcsény Levente és Seres Patrik voltak. Az új előírások miatta nem keverhettük a különböző osztályok diákjait, így a 10. A osztály 16 diákjával vágtunk neki a tábornak. 

A táborban egyrészt az elképzelt Holdi társadalom problémáival foglalkoztunk kooperatív módszereket módszert alkalmazva, másrészt magában a feldolgozásban is és azok közötti szünetekben olyan játékokat játszottunk, ami az egymás közötti kommunikációjukat, érdekérvényesítést, együttműködést fejlesztette. A négy feldolgozott társadalmi téma:  

(1) Holdi társadalom alapértékei – alkotmány és államszervezte;  

(2) Kikre van szükség a holdi társadalomba – milyen értékek képezzék a kiválasztás alapját?;  

(3) Társadalom alapvető viselkedési szabályai – legyen-e büntetés?;  

(4) Egyéni és kollektív felelősség, büntetés kérdése.  

A témákat négy fős csoportokban dolgozták ki. Majd a munkájukat a többiek előtt prezentálták, ezt követően vitát folytattak a megoldási ötletekről és végül próbáltak közös döntésre jutni. 

A tábor végén egyénileg átgondolták a résztvevő diákok egy-egy kérdőív segítségével önérvényesítési képességüket és kommunikációs szokásaikat. 

Táborban játszott csapatjátékok:  

  • Avalon –Érdekérvényesítő, stratégiai játék a képzeletbeli holdi társadalmi problémákhoz alakítva. 

  • Ki nevet a végén? – vagyon elosztási, döntési stratégiai játék 

  • Döntési és kommunikációs esetjáték: kuratórium döntése pénz felhasználásról. Milyen elvek mentén válasszunk… 

  • Piros – Kék döntési játék: stratégia - tárgyalás – önérvényesítés – együttműködés 

  • Vigyázd a széket játék: együttműködésre késztető, kommunikációs székfoglaló játék 

Változások az előzetes tervhez képest 

Vírushelyzet hozta korlátozások miatt több változás is történt: 

A program második felének megvalósulása következő tanév őszére maradt. Emiatt a résztvevők köre is változott, mivel egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak a programban tovább részt venni.  

A háromnapos táborba sem lehetett a osztályokból vegyesen összeálló társaságot együtt elvinni, mivel ez veszélyeztette volna a kollégiumot (Nálunk a diákok 95%-a kollégista a évkezdéstől októberi szünetig nem mehettek haza. Egy-egy osztály a kollégiumban zárt közösségként működött.) Így a táborban egységesen a 10:A osztály diákjai vettek részt. 

Elmaradtak a program második felére tervezett ELTE-TTK Fizika és Kémia Intézeteibe tervezett laborfoglalkozások.  

Az őszi digitális oktatás bevezetése miatt a program befejezése érdekében kompromisszumot kötöttünk: A helyi és bejárós tanulók betudtak jönni az iskolába, távol lakók a kollégiumból való kiköltözés után már csak digitális felületen tudtak bekapcsolódni a kutató munkába. 

Esztergom, 2021 január 

OK
Hírek
A kereszthalál titkáról mesél
A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP PROGRAMJA
Ideiglenes felvételi jegyzék
Meghívó Franka-Napra
NYÁRI TÁBOR A FRANKÁBAN
Kákonyi Asztrik jubileumi kiállítás
Assisi Szent Ferenc karácsonya Greccióban - pályázat
0

Ismerd meg az iskolát!

0

 

Nyitólap

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával

Facebook

0

Érettségi találkozó

Felvételi tájékoztató

0
All rights reserved © 2013.