FőoldalHivatalosÉletünkMúltunkSzabadidős helyszíneinkKapcsolatFelvételiElektronikus naplóÉtkezési digitnaplóFrankaBlog
Főoldal  Múltunk  Történelmi kitekintő  Iskolatörténet

Iskolatörténet

Történeti előzmények

 

XV. sz. Studium Generale (hittudományi főiskola rendtagoknak) Esztergomban.

1745-től 1950-ig 33 ferences iskola a nagy Magyarország területén. 1900 körül hanyatlás, amelynek okai: létszámcsökkenés a rendi reform miatt (a Szűz Máriáról nevezett rendtartomány 60 fővel csökken); Trianon következményeként a tanulmányi házak elvesztése (Pozsony, Galgócz, Szakolca, Malacka); a 3-4 osztályos iskolákat 6-8 osztályos gimnáziumokká kell alakítani.

1775 a megszüntetett jezsuita rend gimnáziumának (Víziváros) átvétele

1779 a gimnázium a mai Prímási palota helyén álló jezsuita kollégiumból az akkor új, Bottyán János utcai épületbe költözik

1791-ig ferencesek vezetik a vízivárosi iskolát, és később is tanítanak benne

1809 a vízivárosi iskola vezetését a visszaállított bencés rend veszi át

1875 a Bottyán János utcai ferences rendház egyemeletes épülete új részekkel bővül, amelyeket eleinte bosnyák teológusnövendékek használnak, később a város bérli (pl. a városi reáliskola számára)

 

A kezdet

 

A huszadik század első évtizedeiben különösen szükséges a Szűz Máriáról nevezett rendtartomány számára egy olyan középiskola, melynek feladata ellátni a rendbe jelentkező fiatalokat érettségivel, amely nélkülözhetetlen feltétele volt a papképzésnek. A rendi gimnázium gondolatának képviselői: Buttykai Antal, Hársligethy Vinkovits Viktor, Weiss Richárd, Nagy Arisztid.

Anyagi okok miatt döntenek az esztergomi lehetőség mellett, hiszen itt az épület adott volt, bár Esztergom ekkor már iskolavárosnak számít (bencés gimn., reálgimn. stb), ezért elfogadtatása a várossal nem könnyű.

 

1927 a Collegium Seraphicum beköltöztetése Veszprémből Molnár Illés testvér vezetésével. Időközben több rendtag tanárszakokat végez egyetemen.

1928 internátus (Szent Antal Kollégium) létrehozása kijáró növendékek részére, akik a bencéseknél tanulnak. Az internátust P. Arisztid szervezi meg.

1930-ban P. Richárd a házfőnök és a rektor; 1931-ben igazgató.

1931 P. Hársligethy-Vinkovits Viktor iskola-alapítási kérvénye a minisztériumhoz. Az engedély csak bentlakásos diákokra szól. Az iskolakezdéshez a szükséges átalakítások megtörténnek. A quadrum körüli épületet 3 emeletessé bővítik. A konyhakertből játszótér lesz (mai udvar). 1931-től telkek vásárlása a Prímás-szigeten. A 30-as években (foci, tenisz) pálya és botanikus kert kialakítása.

 

A mai iskola

 

 

1931. szeptember 8-án az első Veni Sancte. A tervek és a működési engedély alapján az iskola fokozatosan évente egy új osztállyal bővül, s ennek megfelelően gyarapszik a tanári kar. Az első igazgató: Weiss Richárd. Az iskola neve: Páduai Szt. Antal Ferences Gimnázium és Kollégium (a szent évfordulója miatt: 1231/1931).

1933 P. Arisztid a rektor. A kis Duna-part déli részén épületek, telkek vásárlása: csónakház, cserkészház, hadimúzeum (P. Florid).

1939 az első érettségi vizsgák

1940 P. Arisztid tavasszal más beosztást kap. A háború alatt is továbbfolynak az építkezések: 4 emeletes lesz az épület udvarra néző szárnya, felépül az ebédlői szárny, valamint elkészül a tornaterem, továbbá szolgálati lakások, terasz a quadrum nyugati oldalán, és zongoraszobák (10 db/312 diák részére!)

1944 riadók zavarják az iskolai munkát, október 12-én a diákok hazaköltöznek szüleikhez

1944. október a megürült épület katonai kórházként működik

1946 a háború utáni új iskolarendszernek megfelelően az intézmény négyosztályos gimnáziummá alakul

1946-1948 az intézményben helyezik el a Dolgozók Gimnáziumát (29 fő). (igazgató P. Szalóczy Pelbárt)

1948 névváltoztatás a minisztérium akaratából (3 felterjesztés: Temesvári Pelbárt, Tomori Pál, Laskai Osvát).

1948-1950 államosítás. A rendtagok továbbra is a kolostorban laknak, de lelkipásztori munkát végeznek, és megtartják a kisszemináriumot.

1950 a kommunista államhatalom feloszlatja a szerzetesrendeket, ill. korlátozza működésüket. Június 18-án hajnalban a kolostor lakóit Békéscsabára viszik kényszertartózkodási helyükre. A ferenceseknek felkínálják a két gimnázium (Esztergom és Szentendre) vezetését, az ajánlatot a Kapisztrán Provincia elfogadja. A régi mariánus tanárok közül a következők tanítanak tovább: Deák Florid, Gerencsér Sándor, Huszár Jeromos, Kerlezsa Lőrinc, Nagy Arisztid, Németh Pius, Szalay Kázmér, Tornyos Kálmán (gondnok), Takács Ince (valamint 1951-től Takács Gergely, Hajdu Antal, Fodróczy Béda, 1956-tól Forró Kamill és tanulmányai végeztével Máté Teodóz; 6 laikus testvér is itt dolgozik az évek során).

1950. augusztus 20-án visszakap a rend egy földszinti szobát a rendházban

1950. szeptember 7-én a rend visszakapja az esztergomi iskolát (Esztergomi Ferences Katolikus Gimnázium), amit sok nehézség és folyamatos zaklatás követ. Négy évfolyam indul humán- és reálosztállyal.

1950-től egészen 1993-ig az esztergomi rendházban működik a magyar ferences noviciátus

1951 államosítják a szigeti sportpályát is (1989. decemberig)

1958 farsangján az új (szétszedhető) színpad felavatása az Iglói diákok c. vígjátékkal.

1959 intézményünk felvette a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Diákotthon nevet

1989. február 5-én egy 34 fős közösség, melynek magját ferences öregdiákok alkotják, a Ferences Világi Rendhez csatlakozik megújítva így a magyar ferences család világi közösségét

1989 szeptemberétől a határon túli magyar fiatalok számára lehetőség nyílik az Intézményben való tanulásra. (Létszámuk folyamatosan változott, a legtöbben – 45 fő – 1998-ban voltak.)

1989. december 16-án az intézmény visszakapja az államtól a szigeti sportpályát

1992 iskolaújság indul Frankalap címmel

1992. március 28-én Mindszenty József hercegprímás születésének 100. évfordulóján iskolánk vendége Antall József miniszterelnök

1992 nyarán konyharekonstrukció és a XVIII. századi rendi ebédlő helyreállítása, a földszinti kerengő kibontása, felújítása (az átalakítások során XIII. századi emlékek is előkerültek).

1995 októberében a felújított Prímás-szigeti Sporttelep átadása

1997 a Főapát-közre néző tetőtér beépítése a kollégium számára („Mini Cukrászda”)

1998 intézményünk 6 évfolyamossá bővül „Mazsolaháló” kialakítása galériával terasz helyén

1999 tizenharmadik évfolyam indítása számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképzéssel (2009-ig). A diákebédlő fölötti kollégiumrészek felújítása. A gimnáziumi épület 4 emeletessé bővül, a szaktantermek átkerülnek a kollégiumi épületből.

2000 szeptemberétől az erdei iskola beindítása. A gerecsei Serédi Nyaraló folyamatos felújítása. Párhuzamosan évről-évre az épületek belső tereinek átrendezése és felújítása (diák-betegszoba, diákkápolna, vizesblokkok, irodák, diákkönyvtár, informatikatermek stb.)

2001. június 1. P. Huszár Jeromos Eötvös József-díjban részesül

2002. decemberben vendégünk volt Orbán Viktor miniszterelnök

2008. szeptemberben Bajnán, majd egy évvel később Nagysápon kihelyezett gimnáziumi esti tagozat indult első sorban cigány-felzárkóztató program keretében

2011. szeptember 8-án a Magyar Parlament alsóházi termében az iskola 800 éves jubileumi ünnepsége, melyen megjelent Schmidt Pál Magyarország köztársasági elnöke

2012 a Ferences Szociális Otthon teljes felújítása svájci adományból, a qvadrum és a kripta felújítása

2013 energia-korszerűsítési pályázat során elnyert összegből az iskolai épületek teljes hőszigetelése, napkollektor és napelem működtetése, új hőközpont kiépítése

OK
Hírek
800 éve a pályán
Az ember tragédiája - színdarab
Kákonyi Galéria: Pirk László kiállítása
Forró Kamill Ferences Tehetségprogram Nyíltnap
Forró Kamill Műfüves Labdarúgó Torna
Alkotótábor
Robot szumó bajnokság
0

Ismerd meg az iskolát!

0

 

Nyitólap

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával

Facebook

0

Érettségi találkozó

Felvételi tájékoztató

0
All rights reserved © 2013.