FőoldalHivatalosÉletünkMúltunkSzabadidős helyszíneinkKapcsolatFelvételiElektronikus naplóÉtkezési digitnaplóFrankaBlog
Főoldal  Assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc „Mondom neked, hogy ha megtartom türelmemet és nem indulok fel - ez az igazi öröm és igazi erény és a lélek üdvössége.” (ITB)

Szent Ferenc élete

Szent Ferenc eszménye ennyi: megélni a mi Urunk Jézus szent evangéliumát tulajdon nélkül, tisztaságban és engedelmességben. Az erő, amivel ezt az egyszerűnek látszó programot megvalósította, tette őt Isten barátjává, és minden idők egyik legvonzóbb példájává, a történelem kiemelkedő alakjává.

Ferenc Assisiben született 1181-ben, és fiatal korától vágyott arra, hogy nagy dolgokat vigyen végbe. Katonaálmait szövögette, miközben tehetős apai háttérrel nagyvonalúan élte közösségi életét kortársaival. Hírnevet ekkor még pénzével, megnyerő fellépésével szerzett – mindez azonban idővel kevésnek bizonyult lelke boldogságához. Lassan felismerte, hogy vágyait egyedül Isten képes betölteni. Mindent, amit addig a földön tapasztalt és birtokolt, kevésnek, sőt feleslegesnek kezdett el tekinteni, mint amik gátolják őt igazi vágyai beteljesülésének elérésében: Isten barátságának megszerzésében. Maga mögött hagyott hát mindent: kényelmet, anyagi jólétet, a várost, és a város körüli erdők, az azokban megbújó romos kis kápolnák csendjébe ment, hogy egészen Istennel legyen.

A kezdetekben bolondnak nézték régi cimborái, de kitartása és boldogsága megzavarta őket. Amire titkon ők is vágytak, abban Ferenc megelőzte őket. Példáját követve egyre többen akartak Ferenccel élni teljes szegénységben, Isten imádásában. A közösséget a pápa jóváhagyta, így alakult meg a Kisebb Testvérek Rendje.

Szent Ferenc ellentmondást nem tűrő Krisztus-követése magával ragadta az egész világot. Néhány év alatt rengeteg férfi és nő, közöttük családos emberek is követni akarták az ő példáját. A férfi szerzetesek mellett így alakult ki a női és a világi ága a Rendnek. És ez a vonzó példa él ma is, hisz a világ minden táján élnek Szent Ferenc tisztelői és követői.


Assisi Szent Ferenc életének főbb eseményei

 • 1181-ben született Assisiben. A keresztségben anyjától a János nevet kapta; apja változtatta Ferencre egy franciaországi kereskedelmi útja után.
 • 1196-ban felvették a kereskedőcéhbe.
 • 1198-ban Assisi lakói lerombolták a császári hatalmat jelképező Roccát, amelyben nagy valószínűséggel Ferenc is részt vett.
 • 1199-1200-ig polgárháború útján megalakult Assisiben a kommuna.
 • 1202-ben Assisi háborúba bonyolódott a szomszédos Perugiával. A harcok során Ferenc fogságba esett, ahonnan csak 1203-ban, komoly betegséggel szabadult ki. Ez komoly fordulópontnak bizonyult életében, bár elhúzódó betegsége után még egyszer háborúra készült. 1205-ben csatlakozni akart a keresztesekhez, fel is fegyverkezett, el is indult, végül Spoletoban egy látomás miatt megváltoztatta szándékait. A látomásban hallott szavakra Ferenc így emlékezett vissza: „Ferenc, ki nagyobb: az Úr vagy a szolga? Akkor miért nem az Úrnak akarsz szolgálni?”
 • 1205-ben Ferenc visszatért Assisibe, és elkezdett hosszan és rendszeresen imádkozni.
 • Még ebben az évben Ferenc azt hallotta a Megfeszítettől San Damiano kápolnájában: „Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever.”
 • 1206-ban Assisi püspöke előtt visszaadott mindent apjának, és ettől kezdve a Mennyei Atyára bízta magát.
 • 1206-1208-ig Assisi környéki romos kápolnákat újított fel: San Damianót, a Szent Péter-kápolnát és a Porciunkulát, melyet később a Rend központjának tekintett.
 • 1208. február 24-én az evangélium hallgatásakor végérvényesen letisztult benne, mit kell tennie; ekkortól élte tudatosan az evangéliumi tanácsokat, kezdte el terjeszteni az evangéliumot. Ennek hatására nyolcan csatlakoztak hozzá.
 • 1209-ben írta le először, hogyan kívánnak élni. Ezt a rövid regulát III. Ince pápa szóban jóváhagyta számukra. Ettől kezdve Ferenc és első társai közösségben éltek, hol vándorolva és prédikálva, hol imádságban visszavonultan.
 • 1212-ben Ferenc megengedte Assisi Klárának, hogy kövesse őt a Krisztus-követés általa megismert útján. San Damiano kolostorát szerezte meg Klára és követői számára; ez Ferenc Rendjének női ága.
 • 1215-ben Ferenc részt vett a IV. Lateráni Zsinaton Rómában.
 • 1217-ben a közösség rendkívüli gyarapodása miatt alkalom nyílt távolabbi országokba menni, így Ferenc az Alpokon túlra küldött testvéreket.
 • 1219-ben Szent Ferenc a Szentföldre ment, ahol találkozott és beszélgetett a szultánnal. Ez a találkozás nagy hatással volt Ferencre.
 • 1220-tól kezdődtek súlyosbodni betegségei. A Rend vezetéséről is lemondott.
 • 1223-ban erősítette meg bullával is a pápa – ekkor már III. Honorius – a Ferenc által írt, és a káptalan által jóváhagyott regulát.
 • 1223. karácsonyát Greccióban ünnepelte Ferenc. Itt elevenítette meg Jézus szegényes betlehemi születését.
 • 1224-ben La Verna hegyére vonult vissza, ahol szeptember 14-én a Krisztussal azonosult Ferenc megkapta a szent sebeket.
 • 1226. október 3-án ment át Teremtőjéhez a Rend központja, a Porciunkula kápolnája mellett.
 • 1228-ban avatta szentté IX. Gergely pápa.
 • 1230-ban földi maradványait átszállították a tiszteletére emelt bazilikába.


Ajánlott művek Szent Ferenc életéről és a ferencességről

P. Eloi Leclerc OFM: Assisi Szent Ferenc. Visszatérés az Evangéliumhoz. Szeged, 1993, Agapé
P. Eloi Leclerc OFM: Egy szegény ember bölcsessége. Szeged, 2006, Agapé
Anton Rotzetter, Willibrord-Christian van Dijk, Thaddée Matura: Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt. Budapest, 1993, Vigilia

OK
Hírek
Robot szumó bajnokság
A kereszthalál titkáról mesél
A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP PROGRAMJA
Ideiglenes felvételi jegyzék
Meghívó Franka-Napra
NYÁRI TÁBOR A FRANKÁBAN
Kákonyi Asztrik jubileumi kiállítás
0

Ismerd meg az iskolát!

0

 

Nyitólap

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával

Facebook

0

Érettségi találkozó

Felvételi tájékoztató

0
All rights reserved © 2013.