FőoldalHivatalosÉletünkMúltunkSzabadidős helyszíneinkKapcsolatFelvételiElektronikus naplóÉtkezési digitnaplóFrankaBlog
Főoldal  Hírek  Felhívások  A kereszthalál titkáról mesél

A kereszthalál titkáról mesél

Az Esztergom újságban megjelent cikk:

Újra eredeti szépségében a Ferences Templom nagyböjti leple

A kereszthalál titkáról mesél

·         Örvendetes hír, hogy megújult az esztergomi Ferences Templom nagyböjti leple. Mindenek előtt kérem, meséljen Olvasóinknak néhány mondatot erről a különleges
műtárgyról!


Ez a lepel a nagyböjti időszak egy fontos kelléke. A templomban a böjti időben kerül az oltárkép elé ez lepel, a nagyböjti lepel. A keresztre feszített Jézust és a három Máriát látjuk a kereszt tövében. Országszerte már ritkaságnak számít, hogy egy ilyen leplet húznak fel az oltárban lévő kép el. Nálunk a Szent Annát és Szent Joakimot ábrázoló kép elé.
Templomunkban ez emberemlékezet óta szokásban van. A templom hangulata egészen megváltozik a lepel felhelyezése után.
Ez a lepel, grandiózus nagyméretű kép. Feltételéhez 6-8 ember szükséges. Igen kvalitásos mű. Festője és festési ideje ismeretlen is, korát 100 évnél idősebbnek becsülték a szakértők.

·         2024. február 14-én kezdetét veszi a nagyböjt. Milyen szerep jut a lepelnek?


Más lesz az ember gondolkodása, ha erre a lepelre tekint. A kereszthalál titkát próbálja elmondani. Isten ingyenességét mutatja. A kereszthalál eltörölte bűneinket, az enyémet, minden emberét is, aki most él, és akik ezután születnek a világra. Azok bűneit is, akik Ádámig, az első emberig visszamenőleg a földön éltek. Isten irgalmas és megbocsátó maradt Fia kereszthalála után is, szereti az embert, üdvösségét akarja. Utunkat meg kell találni hozzá.
Mindenkinek saját útja és feladata van ebben a világban, amit senki és semmi nem tud pótolni.
A kérdése megválaszolásához had idézzek most egy részletet, egy most megjelent könyvből. A kép látványa, a keresztre feszítés, „hangsúlyozza, hogy a legnagyobb humanista értékek olyan helyzetekben valósulnak meg, amikor az egyén a szenvedés valamely kikerülhetetlen formájával szembesül, s azt olyan hősies tartással szenvedi el, hogy ezáltal ilyen irányú szándéka nélkül is példaképpé válik embertársai számára”. (Idézet Sárkány Péter Értelemközpontú humanizmus c. könyvéből. Ursus Libris 2023. 9. o.)
A nagyböjt negyven nap Húsvét előtt a nagyböjti idő. A nagyböjti időszak a diákoknak, Esztergomiaknak, akik templomunkba járnak, igen fontos esemény. A Húsvétra való előkészület ideje. A templommal egybeépülve működik a Ferences Gimnázium. A gimnáziumnak is a temploma. A gimnázium csaknem 100 éves. Minden idejáró diák láthatta ezt a leplet. A nagyböjtben a templomban használt miseruha színek megváltoznak, lila ruhát vesz fel a pap a miséhez. Az oltárterítők színe is lilára vált.


·         Mi indokolta a felújítást? S milyen munkálatokat végeztek egészen pontosan?

Ezt a leplet minden évben fel és le kell venni az oltárról. Nemez anyagra van festve, olajfestékkel. Az idők során súlyosan töredezetté vált a kép, annyira, hogy kiestek belőle kisebb-nagyobb darabok, hosszabb szakadás volt a kép közepén. A képből kiesett darabok már korábban vissza voltak ragasztva. Legutóbbi feltétele után már nem volt, ami megtartsa a kitört darabokat. A legnagyobb gondosság mellett is minden fel és levétel újabb repedést, töréseket okozott. Az idők folyamán jól látható károk keletkeztek a képen.

·         Esztergom szempontjából milyen jelentőséggel bír a lepel? Milyen pozitív hatása van ennek az óriási eszmei értéket képviselő műtárgynak?


Az esztergomi Ferences Templom jelentősége és látogatottsága nem csak az esztergomiaknak bír nagy jelentőséggel, hanem egybe van kapcsolva a Ferences Gimnázium és Kollégium mindennapos életével. A gimnazisták nem csak esztergomiak, hanem országosan minden felől jönnek gimnáziumunkba. A Ferences Gimnázium és Kollégium napi használója a templomnak Minden nap van osztálymise, hétfőtől szombatig, majd vasárnap iskolamise.
Szombatonként az egész iskola részt vesz esti elmélkedésen, gyónási alkalmon. Az iskola más egyéb programjai is a templomban zajlanak. Az évente megrendezett osztálytalálkozók az öregdiákok részére, akik itt érettségiztek, fontos programpontja a visszajött diákoknak a közös szentmise, amit a templomban tartanak meg.
Templomunkban naponta két szentmise van, vasárnap három, iskolaidőben, ezek nyitottak mindenki számára. Nyitottak más rendezvényeink is, az adventi rorátémisék, valamint más események, amit a hirdetéseinkben teszünk közzé. A templomban a misék alatt rendszerint gyónási lehetőség van.
Az esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző iskola itt tarja karácsony előtti ünnepségét majd 400 fővel.
Évente rendszeresen ad helyet a templom jótékonysági koncerteknek, ingyenes zenei eseményeknek. A Ferences Templomból indul augusztusban, 150-200 fővel a Mátraverebély-Szentkútig tartó gyalogos zarándoklat fiatalok részére, ami idestova 30éve folyamatosan meg van tartva.
Az egyik kiemelkedő esemény, Húsvét előtt a nagyböjti időszak negyven napja. A Nagyböjtöt Virágvasárnapot, itt ünneplik meg a diákok passióénekléssel egybekötve. Húsvétra a diákok hazautaznak, a kollégiumba ilyenkor beköltöznek családok, nagycsaládok, az ország különböző pontjairól, akik itt ünneplik a Húsvétot, 150-200 fő, a nagyheti szertartásokon részt vesznek, ami a templomban van, ami mindenki számára nyitott és elérhető.
Dr. Erdő Péter Bíboros Prímás Érsek minden évben eljön gyalogosan, és tiszteletét teszi templomunkban a Szent Sír előtt.

·         Az Önkormányzat mennyire tartja fontosnak e különleges tárgy megóvását? Számíthattak
segítségre a várostól?

Az Önkormányzat fontosnak találta, hogy egy ilyen, csaknem országos jelentőséggel bíró leplet megmentse. Ahogy a Város elé tártam e lepel állapotát és jelentőségét, készséggel álltak rendelkezésre annak megmentésére.
Hálásan köszönöm Esztergom Város Önkormányzata részére, hogy támogatta az esztergomi Ferences Templom nagyböjti leplének teljes megújítását!
Tárolására voltak gyakorlatok, de most egy olyan tárolót kellett készíteni, ami megakadályozza a hajtogatásból, felgöngyölésből eredő repedések, törések, újra képződését.
Ez a tárolási mód, ami a képen látható test összehajtását, gyűrődését megakadályozza, síkbeli tárolást tesz lehetővé. Sem felgöngyölni sem összesajtolgatni nem kell, mint ahogy azt korábban tették. Így állagmegóvása a legoptimálisabb, amire most kerül sor először.
A lepel elkészültét köszönöm Szabó Judit és Galántai Zsófia restaurátor-művészeknek, akik elvállalták e nem kis munka egy évig tartó kivitelezését, valamint köszönet Maradi Mózes Róbert asztalos mesternek, a tároló elkészítéséért. Templomunkban folyamatosan megemlékezünk szentmisében minden jótevőnkről, a város minden lakójának üdvösségéről, az értük mondott imádságainkban, napi zsolozsmáinkban.
Köszönettel az esztergomi ferences közösség nevében:


P. Radics Dávid ferences, templomigazgató

OK
Hírek
Robot szumó bajnokság
A kereszthalál titkáról mesél
A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP PROGRAMJA
Ideiglenes felvételi jegyzék
Meghívó Franka-Napra
NYÁRI TÁBOR A FRANKÁBAN
Kákonyi Asztrik jubileumi kiállítás
0

Ismerd meg az iskolát!

0

 

Nyitólap

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával

Facebook

0

Érettségi találkozó

Felvételi tájékoztató

0
All rights reserved © 2013.